O wydarzeniu Premiera raportu o statusie nauczyciela

Agenda

Podczas premiery raportu „Między pasją a zawodem” wystąpili m.in. dr Anna Buchner, która przygotowała raport i zaprezentowała jego wyniki, nauczycielka roku 2014 - Barbara Halska, dyrektor szkoły podstawowej - Dariusz Stachecki, Magdalena Kaszulanis z Związek Nauczycielstwa Polskiego, dr Joanna Rabiega-Wiśniewska z Instytut Badań Edukacyjnych oraz reprezentantki i reprezentanci Fundacji Orange – Monika Eilmes, Łucja Kornaszewska oraz Konrad Ciesiołkiewicz. Wydarzenie poprowadzili Justyna Suchecka oraz Bartłomiej Kuczyński. Debata o raporcie live ze spotkania pozostaje dostępna na tej stronie oraz na Facebooku Fundacji Orange.

Między pasją a zawodem.

Obejrzyj debatę z premiery raportu.

Prelegenci W wydarzeniu udział wzięli:

dr Anna Buchner
dr Anna Buchner

Socjolożka, antropolożka, badaczka społeczna. Członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, gdzie bada komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych. Współzałożycielka grupy badawczo-projektowej “Ciekawość” realizującej zarówno projekty badawcze, jak też działania projektowe. Zajmuje się kompetencjami cyfrowymi, nowymi mediami, społecznymi aspektami internetu, a ostatnio kwestią problemu społecznego jakim jest zła kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce.

Więcej
Barbara Halska
Barbara Halska

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Specjalistka ds. Marketingu w firmie Hostersi. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznik wstęp do programowania w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”, “Profesja bez granic”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy w Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert , od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli. Od czterech lat mocno propagująca żeńskie klasy na kierunku technik informatyk. Autorka publikacji w czasopiśmie TIK w Edukacji, Głos Nauczycielski. Współautorka programu nauczania “Zielone Garnizony Informatyczne” MON.

Więcej
Dariusz Stachecki
Dariusz Stachecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. Ekspert edukacji cyfrowej w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym. Członek społeczności innowacyjnych nauczycieli „Suberbelfrzy RP”, członek Zespołu ds. Strategii przy MEN. Od 2012 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej
Magdalena Kaszulanis
Magdalena Kaszulanis

Rzeczniczka prasowa Związek Nauczycielstwa Polskiego, publicystka, autorka teksów o edukacji, inicjatorka kampanii i akcji edukacyjnych.

Więcej
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka

Dziennikarka edukacyjna, autorka książki „Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat”. Laureatka nagrody Grand Press w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne” za cykl tekstów „Tysiące dzieci wypadło z systemu. Gdzie ich szukać”

Więcej
Konrad Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji Orange. Jest związany z Orange Polska od 2008 roku, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu i relacjami publicznymi. Ponadto, od kilku lat jest zaangażowany w działalność Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, od 2018 jako jego przewodniczący. Ukończył zarządzanie, psychologię, politologię.

Więcej
Monika Eilmes
Monika Eilmes

Kierowniczka projektu Lekcja:Enter, koordynatorka wielu projektów społecznych m.in. w obszarze edukacji, partycypacji społecznej, samorządności. Współtwórczyni projektów edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi.

Więcej
Łucja Kornaszewska-Antoniuk
Łucja Kornaszewska

Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, psycholog, trenerka. W Fundacji Orange kieruje Działem Programów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności. Odpowiada między innymi za współpracę z partnerami merytorycznymi oraz kreowanie i realizację działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studiów podyplomowych z zakresu CSR.

Więcej
Bartłomiej Kuczyński
Bartłomiej Kuczyński

W Fundacji Orange koordynator wolontariatu. Fan Janusza Korczaka i alternatywnych metod edukacji. Koordynował projekty wydawnicze, kampanie i wydarzenia w obszarze kultury i edukacji. Absolwent historii sztuki i projektowania usług.

Więcej
dr Joanna Rabiega-Wiśniewska
dr Joanna Rabiega-Wiśniewska

Językoznawczyni, ekspertka edukacji medialnej. Pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych i wykładowczyni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Zajmuje się badaniem kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, wykorzystaniem nowych technologii w edukacji – ostatnio tym, w jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję w szkole i nauce. W obszarze edukacji medialnej interesuje się technikami dezinformacji, manipulacji i zniekształcania przekazu medialnego. Entuzjastka Otwartych Zasobów Edukacyjnych i Otwartej Nauki.

Więcej

Raport Między pasją a zawodem.

Raport między pasją a zawodem - okładka

"Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021” to badanie, które służy debacie i spojrzeniu na nauczycieli z troską i zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono również do systemowych zmian na lepsze. Dokument ukazuje rolę i status nauczycielek i nauczycieli z perspektywy ich samych, dyrekcji, uczniów i rodziców. Naszym celem była próba rozpoznania, jaki status ma obecnie zawód nauczycielski.
Badanie zrealizowano w marcu i kwietniu 2021 roku. Składało się z dwóch części: badania ilościowego, przeprowadzonego techniką CAWI na próbie 1446 osób oraz badania jakościowego metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych z nauczycielami, dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodzicami dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniami szkół ponadpodstawowych.

Pobierz raport

O Fundacji Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Została założona w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności firmy.
Uczymy, jak korzystać z nowych technologii w sposób odpowiedzialny i wartościowy. Prowadzimy autorskie projekty edukacyjne, w których dbamy o cyfrowe kompetencje dzieci, młodzieży i nauczycieli. Z nami poznają podstawy edukacji medialnej, programowania, sztucznej inteligencji i realizują kreatywne pomysłów z wykorzystaniem ICT.

Przejdź do fundacji